Rzeźba przedstawia postać polskiego ziemianina okresu międzywojennego.
Wykonana została dla Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa w Warszawie, gdzie eksponowana jest w tzw. saloniku myśliwskim.