Postać króla Stefana Batorego wykonana została dla odbiorcy prywatnego do ekspozycji historycznej.