Figura króla Mieszka I-ego wykonana została dla odbiorcy prywatnego do ekspozycji historycznej.