Figura Konrada Mazowieckiego jest częścią ekspozycji muzealnej na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.